-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเตาหม้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเตาหม้อ

รหัสโรงเรียน : 060061

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 7/3 – คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039417165

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเตาหม้อ

-- advertisement --