-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกวัด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกวัด

รหัสโรงเรียน : 060192

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 32 – ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 22160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกวัด

-- advertisement --