-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งวัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งวัว

รหัสโรงเรียน : 060193

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี 22160

โทรศัพท์ : 039-480039

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งวัว

-- advertisement --