-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดขุนซ่อง

รหัสโรงเรียน : 060189

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 4 – ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 22160

โทรศัพท์ : 039308942

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดขุนซ่อง

-- advertisement --