-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดช้างข้าม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดช้างข้าม

รหัสโรงเรียน : 060209

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 ช้างข้าม-นายายอาม ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี 22160

โทรศัพท์ : 039-370128

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดช้างข้าม

-- advertisement --