-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสิงห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสิงห์

รหัสโรงเรียน : 060011

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 153 watsing บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039391015

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสิงห์

-- advertisement --