-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสฤษดิเดช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสฤษดิเดช

รหัสโรงเรียน : 060007

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 2/4 เทศบาล 1 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 0 3931 1169

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสฤษดิเดช

-- advertisement --