-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

รหัสโรงเรียน : 060047

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 239 สุขุมวิท ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 22170

โทรศัพท์ : 039395455

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

-- advertisement --