-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองตาคง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองตาคง

รหัสโรงเรียน : 060138

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 102 – โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

โทรศัพท์ : 039460620

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองตาคง

-- advertisement --