-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง

รหัสโรงเรียน : 060095

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางชัน ขลุง จันทบุรี 22110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง

-- advertisement --