-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

รหัสโรงเรียน : 060129

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/2 – เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130

โทรศัพท์ : 039444284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

-- advertisement --