-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแปลง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแปลง

รหัสโรงเรียน : 060154

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 – หนองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

โทรศัพท์ : 039496028

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแปลง

-- advertisement --