-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 060102

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – กะทิง – เกาะหนองบัว วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี 22150

โทรศัพท์ : 039-411-202

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

-- advertisement --