-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 060112

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93/2 เทศบาล 2 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130

โทรศัพท์ : 039-499319

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)

-- advertisement --