-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดผักกาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดผักกาด

รหัสโรงเรียน : 060146

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 39 – คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดผักกาด

-- advertisement --