-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองชิ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองชิ่ม

รหัสโรงเรียน : 060126

เขตการศึกษา : สพป.จันทบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 56 – หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130

โทรศัพท์ : 039 444036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองชิ่ม

-- advertisement --