-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลอง 21

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลอง 21

รหัสโรงเรียน : 070098

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104 – ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170

โทรศัพท์ : 089-7963070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลอง 21

-- advertisement --