-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสีล้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสีล้ง

รหัสโรงเรียน : 070130

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 22/1 – สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038080046

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสีล้ง

-- advertisement --