-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางปรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางปรง

รหัสโรงเรียน : 070021

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 27/1 เกษมราษฎร์พัฒนา บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038820812

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางปรง

-- advertisement --