-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร

รหัสโรงเรียน : 070083

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร – หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร

-- advertisement --