-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดล่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดล่าง

รหัสโรงเรียน : 070118

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 59 – บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038531435

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดล่าง

-- advertisement --