-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 070167

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี

-- advertisement --