-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไผ่ดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไผ่ดำ

รหัสโรงเรียน : 070111

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4 เทศบาล 4 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038132081

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่ดำ

-- advertisement --