-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 070105

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.9 เลียบคลอง 15 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170

โทรศัพท์ : 0890505324

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์

-- advertisement --