-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19

รหัสโรงเรียน : 070085

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 หมอนทอง 5 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

โทรศัพท์ : 0899318377

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุเหร่าคลอง 19

-- advertisement --