-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม

รหัสโรงเรียน : 070108

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 11 – บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170

โทรศัพท์ : 038080086

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม

-- advertisement --