-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

รหัสโรงเรียน : 070042

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 43 – คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

-- advertisement --