-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 070271

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 176 บางบ่อ-หนองครก แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038589244

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

-- advertisement --