โลโก้โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 070267

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038589249

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์