-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

รหัสโรงเรียน : 070242

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 83/3 – ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

โทรศัพท์ : 0815773218

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย

-- advertisement --