-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมาบนาดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมาบนาดี

รหัสโรงเรียน : 070254

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 314 – ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

โทรศัพท์ : 0861386279

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมาบนาดี

-- advertisement --