-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

รหัสโรงเรียน : 070305

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 11 – คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160

โทรศัพท์ : 0860714838

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

-- advertisement --