-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

รหัสโรงเรียน : 070301

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 535 – คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160

โทรศัพท์ : 089-0965738

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

-- advertisement --