-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 070287

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 112 – บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์ : 089-4583600

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

-- advertisement --