-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย

รหัสโรงเรียน : 070062

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 63/2 – หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

โทรศัพท์ : 038088500

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย

-- advertisement --