-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางกระดาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางกระดาน

รหัสโรงเรียน : 070063

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 89 – บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

โทรศัพท์ : 038-080063

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางกระดาน

-- advertisement --