-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางคา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางคา

รหัสโรงเรียน : 070285

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 98 – เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางคา

-- advertisement --