-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังเย็น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังเย็น

รหัสโรงเรียน : 070268

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/2 – วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038589246

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังเย็น

-- advertisement --