-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสามแยก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสามแยก

รหัสโรงเรียน : 070061

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 124 – บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสามแยก

-- advertisement --