-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหินดาษ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหินดาษ

รหัสโรงเรียน : 070281

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์ : 0880897050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหินดาษ

-- advertisement --