-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

รหัสโรงเรียน : 070280

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 79 – ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

-- advertisement --