-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดแปลงยาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดแปลงยาว

รหัสโรงเรียน : 070270

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038852469

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดแปลงยาว

-- advertisement --