-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

รหัสโรงเรียน : 070286

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 113 – เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์ : 099 339 9377

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

-- advertisement --