-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไผ่ขวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไผ่ขวาง

รหัสโรงเรียน : 070288

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 18 – เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์ : 0890962906

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่ขวาง

-- advertisement --