-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 070260

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 98 – วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038516317

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์

-- advertisement --