โลโก้โรงเรียนบ้านมาบลำบิด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมาบลำบิด

รหัสโรงเรียน : 080109

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 2 – คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์ : 038158883

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมาบลำบิด