โลโก้โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 080251

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี 20190

โทรศัพท์ : 038199417

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)