โลโก้โรงเรียนบ้านเนินโมก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเนินโมก

รหัสโรงเรียน : 080102

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 123 331 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์ : 038291417

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเนินโมก