-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดตาลล้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตาลล้อม

รหัสโรงเรียน : 080015

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 73/1 เปรมใจราษฎร์ เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 038382897

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตาลล้อม

-- advertisement --