โลโก้โรงเรียนวัดหนองยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองยาง

รหัสโรงเรียน : 080090

เขตการศึกษา : สพป.ชลบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 11 – หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ : 038192599

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองยาง